حضور شرکت اصفهان آلومین در پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق

گروه: خبرها 16 آبان ۱۳۹4 ۰۱:۵۱:۲۱ ب.ظ

شرکت اصفهان آلومین با نشان تک نور از شما سرور گرامی  جهت بازدید از پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق مورخ 17 الی 20 آبان در تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سالن 7 غرفه  1007 دعوت به عمل می آورد.

حضور و راهنمایی های شما باعث امتنان ما خواهد بود.