نظرسنجي از مشتريان
نظرسنجی
با عنایت به اهمیت نظریات و پیشنهادات شما سروران گرامی برای ارتقای محصولات و خدمات شرکت تعاونی اصفهان آلومین ( تک نور) ، خواهشمند است با نظریات گرانبهای خود بر خدمتگزاران خود منت نهاده ,ارائه خدمات مطلوب تر و شایسته تر را فراهم آورید. پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی کمال تقدیر و تشکر را داریم